บอร์ด ความรัก,ผ้าลายทอง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ยืนหยัด หยัดยืนsirijulapat◕‿◕นารี◕‿◕◕‿◕ที่งดงาม ปานประ 1 ผ้าลายทอง◕‿◕◕‿◕มินึก มิฝัน จะเป็น เพียงแค่...ผ้า เช็ด ขี้◕‿◕◕‿◕ฉะนั้น บุรุษ ที่มี สติ คิด เป็น ไฉนเลย◕‿◕◕‿◕ต้อง...ลดตัว ให้ แปดเปื้อน...ด้วยเล่า◕‿◕...ผู้หญิง...เศษเดน...เท่านั้น ถึง พูดคุย กับ ...ผู้ชาย...เศษสวะ...ด้วยกัน รู้เรื่อง...