บอร์ด ความรัก,อีกไม่เกินปีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้ว ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย vxt616อีกไม่เกิน 100 ปี..???ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วอย่าทุกข์มากอย่าเครียดนานเกินไปฝึกปล่อยวางบ้างในสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา.ทำใจให้เบิกบาน ใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับการทำความดีและมีความสุขในปัจจุบัน.ใช้ก็หมด ไม่ใช้ก็หมด นี่หละคือ เวลาบางคนเวลาที่เหลืออยู่น้อยกว่าเวลาที่ใช้ไปแล้วจงใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่ามากที่สุด