กระทรวงสาธารณสุขมะกันขอให้รัฐผ่อนคลายข้อจำกัดด้านกัญชาบอร์ด ข่าววันนี้ แปลโดย Makuroku     สื่อนอกรายงานว่า "กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ ของอเมริกา ได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อสำนักงานปราบปรามยาเสพติด เกี่ยวกับนโยบายกัญชา เพื่อเป็นก้าวแรกในการผ่อนคลายข้อจำกัด ของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับยาเสพติด..."     ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา "ชัค ชูเมอร์" กล่าวว่า "กระทรวงสาธารณสุขฯ ได้แนะนำให้ย้ายกัญชา จากประเภท 1 ไปยังสารควบคุมประเภท 3 เพื่อวิทยาศาสตร์และสุขภาพของผู้คน..."