ซื้อขายเด็กทารกเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วหรอบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย sairung11ซื้อขายเด็กทารก            ซื้อขายเด็กทารกเป็นเรื่องผิดกฎหมายและไม่ควรทำ เด็กไม่ใช่สินค้าที่สามารถซื้อขายกันได้ เด็กเป็นบุคคลที่มีสิทธิเสรีภาพและควรได้รับการคุ้มครองจากผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย การขายเด็กทารกเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิเด็กและส่งผลเสียต่อเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ เด็กอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การบังคับใช้แรงงาน การค้าประเวณี หรือนำไปใช้ในกิจกรรมทางอาญา พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีความคิดจะขายเด็กทารกควรทบทวนความคิดและหันมาหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้อง             จะเห็นว่ามีทั้งเพจตามเฟสบุ๊คและกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ยังเปิดกระทำอยู่ มีการโพสขอให้รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู โดยแทบจะทั้งหมดก็ต้องมีการให้สินน้ำใจ ค่าตอบแทนในการมอบเด็กให้ทำกันโจ่งแจ้งมากๆ