บอร์ด ความรัก,กิจของโพธิสัตว์ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสกิจของโพธิสัตว์/////คนที่คิดแตกต่างคนที่มองโลกผ่านสายตาที่ไม่เหมือนใครจิตใจที่เหนือคนทั่วไปบุคคลแบบนี้เกิดขึ้นจากที่ใด ?และเกิดขึ้นได้อย่างไร ?อีกทั้งจะนำพามนุษยชาติไปยังทิศทางไหน ?ในบรรดาตัวเอกในนิยายกำลังภายในทั้งปวง ผมรักและผูกพันกับ "ฉีจื่อหลิง" ใน "มังกรคู่สู้สิบทิศ" ของหวงอี้มากที่สุดมากยิ่งกว่า โอ้วฮุย เตียบ่อกี้ เอี้ยก้วย และเหล็งฮู้ชงของกิมย้งชอบยิ่งกว่าลี้คิมฮวง ชอลิ้วเฮียง และเล็กเซี่ยวหงษ์ของโกวเล้งเสียอีกนี่อาจเป็นเพราะ ฉีจื่อหลิงเป็นพระเอกในนิยายกำลังภายในเพียงคนเดียวที่มีความเป็น Spiritual (จิตวิญญาณใฝ่ธรรม) อยู่ในตัวตนของเขามากที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านนิยายกำลังภายในมาทั้งชีวิตก็เป็นได้ฉีจื่อหลิงมี คุณลักษณะธาตุแท้ที่จริงจังและจริงใจ และมีบุคคลิกของบัณฑิตปัญญาชนที่สูงส่ง ล้ำลึกสุดหยั่งถึงบุคลิกของฉีจื่อหลิงถูกบ่มเพาะหลอมสร้างขึ้นมาจากวิกฤตการณ์ความทุกข์ต่างๆนานาที่ประดังเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม กอปรให้เขามีเสน่ห์ดึงดูดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คนอื่นยากจะเลียนแบบได้ฉีจือหลิงจัดเป็นคนปราดเปรื่องคนหนึ่งที่ยากจะพบพานเขามีวาสนาทั้งทางธรรมและทางโลกฉีจื่อหลิงสามารถมีโอกาสได้เรียนรู้ สุดยอดของวิชาเต๋าและยอดวิชาพุทธสายมนตรายาน ที่น้อยคนในโลกนี้จะมีวาสนาได้เรียนและเข้าถึงฟ้าดินเป็นครูของเขา ยอดคนก็เมตตาถ่ายทอดวิชาให้เขาทำให้ตัวเขาสามารถเข้าสู่ของเขตของ "ฟ้ามนุษย์หลอมรวมเป็นหนึ่ง" ซึ่งเป็นขอบเขตทางจิตขั้นสูงยิ่งได้หลังจากที่ฉีจื่อหลิงฝึกเคล็ดสุดยอดของวิชาเต๋าและวิชามนตรายานสำเร็จแล้ว ตัวเขาก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจเข้าสู่อภิมรรค หรือ "วิถี" (道)นั่นมิใช่เพื่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์แม้แต่น้อยหากทว่าเป็นการแสวงหาส่วนบุคคลของตัวเขาเอง เพื่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของตัวเขาเองเป็นหลักทั้งสิ้นตำแหน่ง ชื่อเสียง เงินทอง หญิงงามไม่สามารถครอบครองพื้นที่ในจิตใจของเขาได้ทุกค่ำคืนที่ล้มตัวลงนอน เขาก็พาตัวเองเข้าสู่โลกของพลังลมปราณหรือโยคะนิทรา ครั้นลืมตาตื่นขึ้นมา เขาก็พาตัวเองเข้าสู่โลกของสติและการรู้ตัวมีแต่การฝึกฝนบำเพ็ญวิถีเท่านั้นที่นำมาซึ่งความพึงพอใจอย่างใหญ่หลวง ให้แก่ชีวิตของเขา ไม่มุ่งมาดปรารถนาอื่นอีกขอบเขตสภาวะจิตของฟ้ามนุษย์หลอมรวมเป็นหนึ่ง ต่างหาก คือความมุ่งมาดปราถนาของเขาว่ากันว่าคนเรานิยมชมชอบ "บุคคลต้นแบบ" ประเภทใด ย่อมสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมา ไม่มากก็น้อยการที่ผมนิยมชมชอบฉีจื่อหลิงมากขนาดนี้ ผมจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผมมองเห็นตัวเองในตัวเขาจนรู้สึกแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเขาและวิถีของเขาโกอานหรือปริศนาธรรมของเซนว่าตัวผมจะเข้าถึงใจน้ำหรือใจวารีได้อย่างไรเป็นปริศนาธรรมในช่วงสิบห้าปีแรกแห่งเส้นทางจิตวิญญาณของผมขณะที่ปริศนาธรรมว่า ตัวผมจะเข้าถึงใจฟ้าจนสามารถมองโลกด้วยสายตาของฟ้าหรือเนตรฟ้าได้อย่างไรคือปริศนาธรรมในช่วงยี่สิบปีหลังแห่งเส้นทางจิตวิญญาณของผมผมมีความเชื่อมั่นอย่างไม่คลอนแคลนว่าวิถีแห่งพุทธรรมนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านการรวมกาย/จิต/ปราณให้เป็นหนึ่งสำหรับผมแล้วการที่กายจะรวมกับใจได้อย่างสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นในขณะที่ตัวผมนั่งเจริญลมปราณกรรมฐาน ที่ข้ามพ้นทวิคติหรือการแบ่งแยกเป็นคู่ทั้งปวงด้วยการกำหนด 'รู้' เพื่อขจัดความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจออกไปพร้อมๆกันการศึกษาพุทธรรมที่แท้จริงจึงไม่ควรเป็นการศึกษาแบบวิชาการแต่ควรเป็นการศึกษาโดยผ่านการปฏิบัติภาวนาวิปัสสนากรรมฐานหรือ การบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบลมปราณกรรมฐานของเซนมากกว่าถ้าผู้นั้นศึกษาพุทธธรรมในแนวเซน ผู้นั้นจะรู้ได้เองว่าการฝึกบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบกายรวมใจคือหนทางเดียวในการบรรลุพุทธธรรมเพราะจิตผู้รู้ที่บังเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเจริญลมปราณกรรมฐานนี้ก็คือตัว "เซน" นั่นเองตัวผมที่กำลังนั่ง "ดูจิต"แบบ "จิตผู้รู้"ในขณะที่กำลังนั่งเจริญลมปราณกรรมฐานจึงไม่ใช่ตัวผมในภาวะปกติสามัญ แต่เป็นตัวผมที่มี "พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์"กำลังเข้ามากระทำอยู่นี่คือการนั่งสมาธิภาวนาแบบที่ตัวตนของเรากลายเป็นตัวตนของ "พุทธะ" ที่เปี่ยมไปด้วยโพธิจิตซึ่งเกิดจากการที่มีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาครอบคลุมตัวเราในขณะที่กำลังนั่งเจริญลมปราณกรรมฐานอยู่นั่นเองการที่พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้ามาครอบตัวผมอยู่ในขณะที่ตัวผมกำลังนั่งเจริญลมปราณกรรมฐาน จึงมีความหมายว่า ตัวผมในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีธาตุขันธุ์ครบถ้วนบริบูรณ์ก็กำลังค้ำจุน "โลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์"เอาไว้ด้วยเช่นกันในขณะที่กำลังบำเพ็ญเพียรภาวนาใช่แล้ว ผมต้องการพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการบรรลุพุทธธรรมด้วยการบำเพ็ญลมปราณกรรมฐาน แต่ในขณะเดียวกันโลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องการคนที่มุ่งบำเพ็ญภาวนาอย่างผมเป็นจำนวนมากเพื่อมาค้ำจุนการดำรงอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ด้วยเช่นกัน.......สามปีก่อน ... 17 กุมภาพันธ์ 2019'เสด็จเตี่ย'กรมหลวงชุมพรฯ คุรุเทพของผมได้บอกผมล่วงหน้าหลายปีแล้วว่า ภัยธรรมชาติจะเกิดรุนแรงขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปี 2019 แต่จะไปหนักสุดในปี 2020 เพราะในปี 2020 นั้นทั้งภัยธรรมชาติ ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตโรคระบาด และวิกฤตสงครามจะบรรจบพร้อมกันพอดีตอนนั้นแม้ผมได้ทราบคำทำนายหายนะโลกปี 2020 แล้ว แต่ผมยังไม่คิดจะทำอะไรหรือเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดผมเป็นผู้บำเพ็ญทางจิต ผมไม่หวั่นไหวต่อวิกฤตใดๆเพราะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมาโดยตลอดอยู่แล้วผมเกษียณจากการเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์มาแล้ว ไม่มีความทะเยอทะยานใดๆในทางโลก เพียงมุ่งหวังให้สันติประชาธรรมบังเกิดในแผ่นดินนี้ และมุ่งใช้ชีวิตที่เหลือของผมกับการพัฒนาจิตของผมอย่างบูรณาการให้ถึงศักยภาพสูงสุดในชีวิตนี้ของผมด้วยจิตบริสุทธิ์และปณิธานที่แน่วแน่ในวิถีของผมเท่านั้นแต่แล้วเมื่อปลายเดือนกันยายน ปี 2018 อยู่ดีๆ คุรุเทพของผมก็บอกผมถึงตัวเลขความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในปี 2020 ให้ผมทราบเองเป็นครั้งแรกราวกับต้องการลองใจผมพอได้ฟังตัวเลขความสูญเสียที่เป็นรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 นี้เป็นครั้งแรกจริงๆ ... ผมถึงกับอึ้ง เพราะผมรู้ว่าตัวเองยอมรับตัวเลขที่เสด็จเตี่ยเพิ่งบอกผมนี้ไม่ได้นี่เป็นความเป็นได้ในจักรวาลคู่ขนานที่เราไม่ควรต้องเผชิญตัวเลขความสูญเสียนี้มันรบกวนมโนธรรมในใจของผมอย่างรุนแรงเพราะลึกๆ ผมรู้ดีว่าตัวเองมีศักยภาพทางจิตที่จะใช้ "วิชาเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว" ... เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 ได้ หรืออย่างน้อยย่อมดีกว่างอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลยพอตัดสินใจแล้ว ผมก็ลงมือทำทันที ด้วยการร่วมมือกับท่านอาจารย์ในดงสร้างยัญดาวจักรวาลขึ้นที่อาศรมเทพมังกร จังหวัดชัยภูมิที่แท้ประสบการณ์ทางจิตอันแสนพิสดารของผมในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาก็เพื่อเตรียมตัวผมและสถานที่ให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวแบบนักรหัสนัย (mystic) ด้วยวิชาเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนั่นเองเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่ตัวผมจะทำได้เพื่อเผชิญคำทำนายหายนะโลก ปี 2020พิธีอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินที่ผมลองทำขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ปี 2019 ที่ผ่านมาเพื่อเสริมดวงชะตาให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นแค่ การซ้อมใหญ่ของผมเพื่อเตรียมทำพิธีทางจิตในปีถัดไปหรือปี 2020 เท่านั้นเองปลายปี 2018 ที่ท่านอาจารย์ในดงเริ่มสร้างยัญดาวจักรวาลที่ลานธรรมของอาศรมเทพมังกรนั้นมณีที่เป็นพระธาตุหยกราตรีได้เสด็จอจินไตยมาที่ลานธรรม (แก้วนี้จะมีแสงเรืองรองตอนราตรี) ให้ผมก่อนตอนบ่ายแก่ๆวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 ก่อนเริ่มทำพิธีทางจิตในตอนค่ำ ท่านอาจารย์ในดงได้บอกกับผมว่า" มี อาวุธตรีศูรย์ที่อาจารย์ฝากแม่ธรณีไว้ที่ใต้ลานธรรมถ้าสุวินัยคู่ควรกับการทำพิธีนี้ให้สำเร็จสุวินัยจะถอนตรีศูรย์นี้ขึ้นออกมาได้ที่เหลือคือการประชุมธาตุทั้งสี่ในพิธี ทั้งดินน้ำลมไฟเพื่อให้มณีเสด็จมาในดอกปลีกล้วยบนบาตรกลางหาวเหนือศีรษะของสุวินัยเท่านั้นเอง"คงไม่ต้องบอกกระมังนะว่า ผมสามารถถอนตรีศูรย์เล่มนั้นออกมาได้อย่างง่ายดาย และใช้ตรีศูรย์เล่มนี้ในพิธีทางจิตคืนนั้น ....การพิทักษ์บ้านเมืองเป็นส่วนหนึ่งของวิถีทางจิตวิญญาณของผมวินัยโพธิสัตว์ มีข้อเดียวคือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยผ่านการมีส่วนช่วยผลักดันวิวัฒนาการทางจิตแบบรวมหมู่ของผู้คนพุทธศาสนามีหลายระดับตั้งแต่ระดับบรรลุธรรมด้วยตัวเอง ไปจนถึงระดับอุทิศตนเพื่อให้ผู้อื่นบรรลุธรรม หรืออย่างน้อยช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้เป็นสุขชั่วคราวพุทธศาสนามหายาน มีปณิธานที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ก่อน ช่วยตนเองที่หลัง ดังนั้นจึงเต็มไปด้วยกุศโลบายและวิธีการมากมาย ต่างจากพุทธศาสนาเถรวาทที่เน้นการอบรมจิตของตัวเอง เพื่อตัวเองก่อนดังนั้นมหายาน/วัชรยานจึงมักพัวพันกับมหาชน และทำในสิ่งที่ชาวพุทธนิกายอื่นมองว่า "ไม่ใช่กิจของสงฆ์"ซึ่งจะว่าตามตรงแล้วก็หาใช่กิจของสงฆ์จริงๆแต่เป็นกิจของโพธิสัตว์ ต่างหากวินัยโพธิสัตว์คือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากพุทธศาสนน์พิทักษ์บ้านเมือง (護国仏教) เป็นแนวคิดของพุทธศาสนาสายมนตรายาน ที่จะมีการใช้พิธีกรรม พุทธมนตร์ และอิทธิฤทธิ์ต่างๆ เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติของบ้านเมือง เช่น ภัยสงคราม ภัยโรคระบาด ภัยอดอยาก ... ซึ่งผมได้บูรณาการแนวคิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีจิตวิญญาณของผมเท่านั้นเองสุวินัย ภรณวลัย