บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย originข้าราชการถือเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนานเป็นอาชีพสำคัญที่อยู่เคียงคู่และอำนวยประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากมายข้าราชการไทยเริ่มมีขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 7ก่อนจะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเป็นประเภทต่างๆมากมายในปัจจุบันแตกต่างกันไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า 'ข้าราชการไทย' มีมากแค่ไหนหรือข้าราชการประเภทใดมีจำนวนมากที่สุด วันนี้ไปดูกันได้เลยครับรวบรวมจากข้อมูลสถิติจำนวนประชากรของไทยในประเทศ ปี 2564โดยพิจารณาสัดส่วนกำลังคนที่เป็นแรงงานในภาพรวมเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในประเทศ จำนวน 66.17 ล้านคนพบว่า ประเทศไทยมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน จำนวน 38.63 ล้านคน โดยเป็นการจ้างงานในส่วนของกำลังคนภาครัฐ จำนวน 2.41 ล้านคน แบ่งเป็น- ข้าราชการ จำนวน 1.68 ล้านคน - ไม่ใช่ข้าราชการ (พนักงานจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การมหาชน)จำนวน 1.23 ล้านคนในจำนวนข้าราชการ 1.68 ล้านคน ในปี 2564ข้าราชการประเภทที่มีจำนวนมากที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 427,ข้าราชการของไทยกลุ่มที่จำนวนมากที่สุดในปัจจุบัน525 คนอันดับที่ 2 พลเรือนสามัญ จำนวน 421,228 คนอันดับที่ 3 ทหาร จำนวน 325,053 คนอันดับที่ 4 ส่วนท้องถิ่น จำนวน 250,670 คนอันดับที่ 5 ตำรวจ จำนวน 213,208 คนอันดับที่ 6 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จำนวน 22,838 คนอันดับที่ 7 พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 13,422 คนอันดับที่ 8 ตุลาการ จำนวน 5,429 คนอันดับที่ 9 อัยการ จำนวน 4,236 คนอันดับที่ 10 รัฐสภา จำนวน 3,106 คน