บอร์ด ความรัก,ความเหงาไม่ใช่ข้ออ้างไปทำเลว ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย ขุนหื่นหมื่นสัมพันธ์มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตด้วยความรู้สึก อย่าทำร้ายความรู้สึกคนอื่น ในเมื่อเรายังใช้ความรู้สึกร่วมกับใครอีกคน